Sources/UE/Services

Studiefall: vanliga frågor

SVÅRSTYRDA LÄKEMEDEL (CYTOSTATIKA)

Metotrexat

1. Vilka är vanliga typer av biverkningar för metotrexat?

2. Anges samma typer av biverkningar för alla olika produkter av metotrexat?

3. Finns det biverkningar rapporterade för eventuella tillsatser till meotrexat?

Adriamycin

4. Vilka hudbiverkningar kan adriamycin ge och hur vanliga är de olika typerna av hudbiverkningar?

5. Kan adriamycin ge levercirrhos som biverkan?

Bleomycin

6. Kan bleomycin ge anafylaxi som biverkan och hur vanligt är det i så fall?

7. Kan injektion av bleomycin ge tromboflebit som biverkan?

8. Vilka är de vanligaste bi verkningarna vid behandling med bleomycin?

Generellt

9. Vilka läkemedel som finns på Kloka Listan kan ge anafylaxi som biverkan (Kloka Listan 2012)?

10. Vilka i registrerade läkemedel som profylax eller behandling av malaria kan ge kardiovaskulära biverkningar?

11. Vilka läkemedel registrerade i Sverige kan ge bronkospasm?

12. Vilka läkemedel registrerade i Sverige är det vanligt att de kan ge övergående/permanent njurpåverkan?

13. Vilka angiotensinreceptorblockerare registrerade i Sverige kan ge njurfunktionsnedsättningen och hur vanligt är det i så fall?

14. Vilka läkemedel på Kloka Listan kan ge kramper och sortera i vanlighet?

SJUKDOMSTILLSTÅND

15. En patient behandlas med Simvastatin, Warfarin, Losartan, Metoprolol och Furix

  1. Vilka är de vanligaste biverkingarna som kan förväntas och för vilka av läkmedlen=
  2. Finns det någon tillsats till dessa fem läkemedel som kan biverkningar=
  3. Vilka av de fem läkemedlen som patienten står på kan ortostatisk hypotension och i så fall- hur vanligt är det?
  4. Vilka organsystem är vanligt drabbade med biverningar från någon eller några av de fem givna läkemedlen?

Attachments