Sources/UE/Download

Nedladdning av SPC:er

Läkemedelsverket publicerar Produktresuméer (SPC) i de så kallade Prodiktinformationssidor på Läkemedelsverkets egen webbsajt (www.lakemedelsverket.se).
Produktinformation kan sökas via en sökruta (Sök läkemedelsfakta).

Varje Produktinformationssida har en URL adress med följande utformning:
http://www.lakemedelsverket.se/Sok-efter-lakemedel-och-mediciner-i-Lakemedelsfakta/Produktinformation---lakemedel/?NPLId=<nplid>
Där <nplid> ska ersättas med den faktiska NPLID som man vill nå.

Det allra första steget som görs är att hämta hela NPL-databasen från npl.mpa.se och byggs upp lokalt för att kunna ha tillgång till en uppsättning giltiga produktidentiteter (NPLID).

NPL-databsaen (2011-09-15) innehåller 19076 produkter, av dessa är 12762 aktiva och 6314 avregistrerade.

Nästa steg är att för varje giltig NPID bygga upp URLen hämta varje Produktinformationsida.

NPL-databas

Aktiva (ej Avregistrerade) 12762
Avregistrerade 6314
Total 19076

Bara aktiva produkter genomsöks för SPCer.

I Produktinformationsidan finns antingen direkta länkar till SPC-dokument som handhas av LV eller anvisningar till att det går att hämta SPCer från EMA.

För vissa produkter går det inte att hämta några SPCer. Detta kan bero på att de handlar om parallelimport, är extempore (APL) eller av andra anledningar som redovisas i tabellen nedan.

Även 360 av dessa saknar referenser till några SPCer utan synbara anledningar, markeras nedan som typen Vet Ej.

NOTFOUND (över aktiva produkter)

Läkemedelstyp Antal
Allergen 53
Extempore 424
Parallellimport 418
Vet ej 360
Naturläkemedel 14
Naturmedel för injektion 57
Radiofarmaka 14
Traditionell vävxtbaserade läkemedel 6
Vissa utvärtes medel 28
Total 1384

SPC ursprung

Resterande aktiva NPLID är : 12762 - 1384 = 11378 st.

Dessa leder till SPC av olika ursprung

Typ Antal produkter Antal SPC Filmap Dataformat Språk
LV humana produkter 8872 4288 /var/lib/drugle/soureces/lmv/spc pdf, doc, docx, rtf sv, en
LV veterinära produkter 425 ?
EMA humana produkter 2090 726 /var/lib/drugle/sources/emea/spc pdf sv

Nästa steg

Konvertering

Attachments